Bank centralny

Organ powołany na podstawie ustawy, będący osobą prawną, której główną rolą jest dbanie o prawidłowe działanie systemu bankowego, a także prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej danego państwa. W przypadku Polski funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski, powołany na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (NBP). Ponadto na funkcjonowanie banku centralnego wskazuje również Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zgodnie z treścią ustawy o NBP, zadaniem banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Realizacja tego celu odbywa się przede wszystkim przez organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, emitowanie znaków pieniężnych obowiązujących w kraju jako jedyny uprawniony do tego podmiot, a także realizacja innych zadań wskazanych w ustawie.

Narodowy Bank Polski składa się z trzech podstawowych organów, którymi są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Zadania banku centralnego w Polsce wykonywane są przez jego Centralę oraz inne jednostki organizacyjne.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!