Karta paliwowa

Rodzaj karty płatniczej komercyjnej skierowanej do biznesu w branży transportowej. Przykładem przedsiębiorstwa, będącego odbiorcą i jednocześnie stroną umowy o kartę paliwową (ang. fleet card) jest firma zajmująca się przewozem towarów. Karty paliwowe są używane do płatności bezgotówkowych przez pracowników. Karta paliwowa ułatwia zarządzania flotą.

Karta paliwowa jest wydawana przez sieci specjalizujące się w sprzedaży paliw lub podmioty niezwiązane bezpośrednio z branżą paliwową, jednak w ramach współpracy z takimi sieciami oferują kartę paliwową. Na karcie znajduje się nazwa firmy, dla której wydano kartę. W zależności od dostawcy usługi może to być również imię i nazwisko pracownika (karta na kierowcę) lub numer pojazdu. Zazwyczaj rozliczenie transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem karty paliwowej odbywa się w taki sam sposób jak na karcie obciążeniowej. Wydawca karty może wymagać wpłaty zabezpieczenia od odbiorcy karty w ustalonej wysokości przed rozpoczęciem współpracy.

Karta paliwowa pozwala pracodawcy na kontrolę kosztów poniesionych przez pracowników w ramach wykonywanego zlecenia na transport. Zazwyczaj wydatki dotyczą opłaty za paliwo, jednak karty paliwowe mogą pozwalać na zakup innych towarów oferowanych na stacji paliwowej w ramach danej sieci, o ile pozwala na to umowa o kartę. Zwykle podmiot oferujący karty paliwowe (bank lub firma współpracująca z bankiem) oferują zniżki na zakup paliwa.

Dostępne na rynku karty paliwowe są oferowane w różnych wariantach. W podstawowym zakresie taka karta umożliwia wyłącznie zakup paliwa. Dostępne na rynku opcje umożliwiają dostosowanie oferty do wymagań poszczególnych flot. Karta paliwowa może posiadać rozszerzony zakres towarów i usług, za które kierowca dokonuje płatności w wykorzystaniem tego rodzaju karty. Dla przykładu oprócz paliwa może to być opłata za skorzystanie z myjni samochodowej, pomocy drogowej czy zakup posiłków na stacjach paliw. Ponadto karta paliwowa może zostać wydana w formie co-branded umożliwiając płatności bez ograniczeń do wybranej sieci sprzedaży paliw, w tym zakresu towarów oraz usług. W tym znaczeniu karta paliwowa funkcjonuje jak typowa karta płatnicza (np. kredytowa lub obciążeniowa) przy jednoczesnym monitorowaniu wydatków kierowców przez zarządzających flotą.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!