Chargeback threshold ratio CTR

Wskaźnik pokazujący stosunek liczby chargebacków do liczby transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w określonym przedziale czasu. Zazwyczaj stosowany do raportowania w okresie miesięcznym. Chargeback ratio jest wyrażony procentowo lub w formie punktów bazowych. Innym określeniem stosowanym dla tego terminu jest CTR (ang. chargeback threshold ratio).

Organizacja płatnicze stosują własne progi współczynnika obciążeń zwrotnych i sposoby jego obliczania. Ich przekroczenie skutkuje podjęciem przez agenta rozliczeniowego tzw. planu naprawczego zmierzającego do redukcji wskaźnika. Szczegółowe wytyczne dotyczące etapów i działań niezbędnych do podjęcia określają regulacje poszczególnych organizacji płatniczych. W przypadku braku reakcji ze strony merchanta zmierzającej do zmniejszenia wysokiego wskaźnika chargebacków, agent rozliczeniowy lub organizacje płatnicze mogą zdyskwalifikować merchanta oraz dokonać wpisu na tzw. czarne listy. Oznacza to uniemożliwienie dalszej akceptacji płatności bezgotówkowych w ramach danej organizacji płatniczej, której próg obciążeń zwrotnych nie został przywrócony do akceptowalnego poziomu. 

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!