Tap in & tap off

Metoda płatności stosowana przede wszystkim w sektorze transportu publicznego lub prywatnego w oparciu o technologię MTT (ang. Mass Transit Transactions). Tap in & tap off odnosi się do przejazdów w taryfie odległościowej (ang. pay as you go) czyli podróżny płaci za określony dystans bez względu na czas trwania przejazdu.

Biletomat obsługujący tę metodę płatności zazwyczaj znajduje się w pojeździe. Podróżny po wejściu do środka transportu dokonuje zakupu biletu, którego ważność jest liczona od punktu początkowego podróży. Urządzenie zapisuje informację o rozpoczęciu podróży poprzez wybranie odpowiedniej opcji na wyświetlaczu biletomatu oraz zbliżenie karty płatniczej lub karty podróżnej wydanej przez danego przewoźnika do czytnika urządzenia. Jest to pierwszy etap płatności z wykorzystaniem tej metody czyli tap on. Jednak płatność na tym etapie nie jest realizowana. Podróżny przed zakończeniem podróży i opuszczeniem pojazdu powinien ponownie zbliżyć tą samą kartę do czytnika biletomatu (tap off). System biletowy znając już punkt początkowy oraz końcowy podróży, naliczy opłatę odpowiednio według obowiązującej stawki za pokonaną odległość. Jeżeli podróżny przed wyjściem z pojazdu nie zbliży ponownie swojej karty do czytnika biletomatu, to system biletowy naliczy ustaloną odgórnie kwotę. Zazwyczaj jest to stawka określona za przejazd na całej linii.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!