Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) założone w Belgii w 1973 r. przez łącznie 239 banków z 15 krajów w celu ujednolicenia procedur związanych z płatnościami międzynarodowymi. SWIFT utworzyło własny system wymiany informacji międzybankowych, który w 1977 r. wyparł z powszechnego użycia system Telex, oparty na alfabecie Morse’a.

Obecnie SWIFT jest wykorzystywany przez ponad 11.000 instytucji działających w obszarze finansowym. Każdy uczestnik SWIFT otrzymuje unikalny kod BIC (ang.  Business Identifier Codes) będący identyfikatorem wśród pozostałych uczestników systemu. SWIFT nie uczestniczy w rozliczeniach inicjowanych transakcji. Natomiast głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wyłącznie wymiana informacji dotyczących transferu pieniężnego pomiędzy uczestnikami.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!