ISO/IEC 7812

Norma wprowadzona w 1985 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Dokument określa zasady rejestracji kart płatniczych przez ich wydawców.

Zgodnie z jego treścią wydawcy kart posiadają przypisany zakres numerów, które pozwalają na ich identyfikację (numer BIN/IIN). W tym pierwsza liczba numeru, to określenie branży dla której wydano kartę (MII). Ponadto norma formalizuje sposób rejestracji numerów przez wydawców kart płatniczych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!