Blockchain

Technologia rejestrowania transakcji w Internecie bez użycia scentralizowanego systemu. Infrastruktura blockchain opiera się na sieci peer-to-peer i jest pozbawiona ingerencji zewnętrznych organów kontrolnych. Weryfikacja poszczególnych transakcji odbywa się na poziomie algorytmu.

Rejestry przechowujące informacje o transakcjach blockchain określa się jako bloki, które tworzą rozproszoną księgę. Poszczególne bloki połączone są ze sobą węzłem, gdzie każdy nowy blok transakcji posiada odniesienie do nadrzędnego bloku. Jednocześnie połączenia między blokami są tworzone z wykorzystaniem kryptografii. Dostęp do bloków transakcji jest powszechny poprzez użycie klucza publicznego, jednak wgląd do poszczególnych transakcji jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających klucz prywatny. Przykładem wykorzystania technologii blockchain jest rejestrowanie i procesowanie transakcji z wykorzystaniem kryptowalut. Zastosowanie rozwiązań blockchain bynajmniej nie ogranicza się do kryptowalut. Aktualnie największe podmioty z branży finansowej, sprawdzają możliwość zastosowania blockchain także w innych obszarach. Przykładem zastosowania blockchain, poza kryptowalutami, może być np. identyfikacja tożsamości czy system głosowania.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!