Payment gateway

Brama płatności (ang. payment gateway) to dostawca, który odpowiada za techniczną stronę akceptacji płatności bezgotówkowych w kanale e-commerce. Usługą dostarczaną przez bramę płatności jest tzw. checkout page czyli formularz niezbędny do wprowadzenia danych karty płatniczej w celu realizacji płatności kartą lub z wykorzystaniem innych schematów płatności.

Dostawca bramy płatności łączy wszystkich uczestników biorących udział z procesie autoryzacji płatności bezgotówkowej, od posiadacza karty płatniczej, akceptanta, agenta rozliczeniowego, wydawców kart płatniczych, kończąc na organizacjach kart płatniczych. Usługa umożliwia akceptację płatności wielu schematów w jednym miejscu. Dostawca bramy płatności nie konkuruje na rynku z pośrednikami handlowymi, którzy pozyskują nowych merchantów. Klientami bramy płatności są wspomniani pośrednicy, bądź może to być agent rozliczeniowy, jeżeli nie posiada własnej bramy płatności. Wybór odpowiedniej bramy płatności jest kluczowy dla merchanta w kontekście jego potencjalnych zysków. Posiadanie wydanego przez merchanta konta kupieckiego od agenta rozliczeniowego nie wystarczy do rozpoczęcia przyjmowania płatności bez podpisanej umowy z dostawcą bramy płatności.

Najczęściej dostawcą bramy płatności jest firma zewnętrzna, jednak wielu pośredników oferuje bramę płatności w swoim portfolio handlowym. W tym drugim przypadku, merchant może rozpocząć akceptację płatności w ramach jednej umowy z pośrednikiem lub bezpośrednio z agentem rozliczeniowym, który oferuje także bramę płatności. Oczywiście na ostateczny kształt współpracy wpływa oferta handlowa, indywidualne potrzeby potencjalnego merchanta oraz warunku zawartych umów.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!