Zlecenie stałe

Rodzaj polecenia (dyspozycji) przelewu działający w modelu subskrypcyjnym. Polega na ustawieniu przez właściciela rachunku bankowego kwoty, która będzie przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w określonych przedziałach czasu. Przykładem zlecenia stałego jest spłata rat kredytu.

Zlecenie stałe odnosi się do ustalonej kwoty pobieranej w wybranym przez posiadacza rachunku przedziale czasowym (np. tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub w innym wybranym przedziale). Tak ustawione polecenie przelewu może zostać anulowane przez właściciela rachunku bankowego w dowolnym momencie, jednak przed upływem zbliżającego się terminu kolejnej płatności. Wysokość kwoty reguluje właściciel konta i ma pełną kontrolę nad obciążeniem jego rachunku w zakresie złożonego zlecenia stałego. Odbiorca nie jest zaangażowany na żadnym z etapów włączenia zlecenia stałego, jak i w trakcie jego obowiązywania. Banki mogą nakładać dodatkowe opłaty na swoich klientów za ustawienie zlecenia stałego. Wysokość opłaty oraz warunki usługi określa tabela opłat poszczególnych banków.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!