Agregator płatności

Agregator płatności to model wyspecjalizowanego pośrednika, który dostarcza usługę acquiringu we współpracy z agentem rozliczeniowym oraz inne formy akceptacji płatności bezgotówkowych w kanale e-commerce. Agregator płatności funkcjonuje w zakresie jednego konta kupieckiego wydanego przez agenta rozliczeniowego w ramach umowy partnerskiej.

Każdy nowy merchant pozyskany przez agregatora płatności otrzymuje taki sam numer indywidualnego konta kupieckiego, który jest niezbędny do rozpoczęcia akceptacji płatności bezgotówkowych. Rozwiązanie proponowane przez agregator płatności sprawdza się w przypadku małych firm, które niewielkim nakładem czasu i formalności chcą rozpocząć akceptację płatności bezgotówkowych, jednocześnie mając do dyspozycji szeroki wybór schematów płatności. Oczywiście płatności akceptowane z wykorzystaniem tego rozwiązania są obarczone wysokim ryzykiem finansowym, które ponosi agregator płatności. Szczegółowe warunki współpracy biznesowej, a tym samym ostateczny kształt oferty handlowej agregatora płatności jest uzależniony od umowy partnerskiej z agentem rozliczeniowym, z którym dany agregator płatności współpracuje.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!