ISO/IEC 7810

Norma wprowadzona w 1985 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), która jest podstawowym dokumentem regulującym fizyczne właściwości dokumentów identyfikujących, w tym karty płatniczej.

Dokument tworzy podział na trzy typy kart o różnych wymiarach. W przypadku karty płatniczej jest to typ ID-1, o następujących wymiarach: 85.60 mm szerokości, 53.98 mm wysokości, 0.76 mm grubości i zaokrągleniu rogów o promieniu w zakresie 2.88–3.48 mm. Ponadto norma określa pozostałe cechy fizyczne, w tym ograniczenia dotyczące w szczególności takich cech jak giętkość, toksyczność, łatwopalność, a także odporność na czynniki zewnętrzne (światło i temperatura) mające wpływ na stan fizyczny karty.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!