Autoryzacja widmo

Autoryzacja wysłana przez merchanta w celu sprawdzenia poprawności danych karty płatniczej (ang. ghost authorization). Jest to termin stosowany do określenia praktyki merchanta polegającej na autoryzowaniu niewielkiej kwoty przed dokonaniem właściwej transakcji zazwyczaj w kanale e-commerce. Działanie to ma na celu uniknięcie ewentualnych nadużyć po stronie posiadacza karty szczególnie w sytuacji, gdy płatność następuje po wydaniu towaru lub skorzystaniu z usługi.

Autoryzacja wstępna poprzedzająca płatność właściwą pozwala zweryfikować prawidłowość otrzymanych danych wrażliwych karty płatniczej. Autoryzacja jest następnie anulowana przez merchanta lub nie jest wysyłana do rozliczenia, co w efekcie zwalnia blokadę środków na rachunku posiadacza karty w określonym terminie. Praktyka ta jest szczególnie powszechna na rynku amerykańskim. Największe organizacja płatnicze wdrożyły rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie takim działaniom nakładając dodatkowe opłaty w swoich tabelach za ten rodzaj autoryzacji lub wdrożyły dedykowane rozwiązania dla weryfikacji danych karty przez merchantów, tzw. autoryzacje o zerowej wartości (np. funkcjonujące na rynku amerykańskim rozwiązanie Visa Zero Dollar Authorizations).

Inną praktyką stosowaną przez merchantów mającą na celu sprawdzenie poprawności danych karty jest preautoryzowanie niewielkiej kwoty, która ulega zwolnieniu zazwyczaj w ciągu 7-30 dni. Na ostateczny termin zwolnienia blokady wpływ mogą mieć takie czynniki jak typ użytej karty płatniczej oraz organizacja płatnicza w ramach której dana karta została wydana.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!