Marketplace

Platforma sprzedaży e-commerce gromadząca klientów oraz sprzedawców oferujących swoje produkty na sprzedaż w jednym miejscu. Marketplace to strona internetowa, bądź aplikacja pozwalająca na dostęp do szerokiego asortymentu towarów lub usług z wielu kategorii. Na rynku funkcjonują również platformy sprzedażowe typu marketplace zorientowane na sprzedaż z wybranej kategorii produktów.

Marketplace agreguje oferty sprzedaży, dzięki czemu kupujący otrzymuje dostęp do wielu ofert tego samego produktu. Możliwość wyboru pozwala na zakup produktu spośród konkurencyjnych propozycji, co finalnie może mieć przełożenie na cenę. Dostawca platformy marketplace działa jako pośrednik łączący klienta ze sprzedawcą. Sprzedawca, ze względu na zasięg działalności marketplace (lokalny, krajowy lub międzynarodowy), może łatwiej dotrzeć do potencjalnych klientów zainteresowanych jego ofertą. Sprzedaż na platformie marketplace może odbywać się w formie aukcji, bądź zakupu produktu do wyczerpania zapasów lub wygaśnięcia oferty. Z perspektywy klienta ten kanał sprzedaży bywa rozumiany jako rozbudowany sklep (punkt) internetowy. Z kolei z perspektywy sprzedawcy marketplace oznacza pewien obszar objęty działalnością platformy, który zapewnia napływ nowych klientów. Operator platformy marketplace otrzymuje prowizje od sprzedawcy, której naliczanie może opierać się na różnych modelach. Najczęściej prowizja jest naliczana za samą możliwość oferowania produktu, za jego sprzedaż lub w ustalonej wysokości i odstępach czasowych.

Sposób przeprowadzania płatności, w tym dostępne metody zapłaty w marketplace są ujednolicone, bez względu na wybór sprzedawcy i jego produktów. Pozwala to na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesowania transakcji bezgotówkowych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!