Polecenie zapłaty DD

Model płatności subskrypcyjnej, w którym właściciel rachunku bankowego wyraża zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej na przelew środków do wybranego odbiorcy. Inicjatorem transferu pieniężnego jest odbiorca. Jest to płatność w linii business-to-consumer (B2C). Podstawą obciążenia rachunku z wykorzystaniem polecenia zapłaty jest zgoda właściciela rachunku (płatnika), którą określa się jako debit mandate lub DDI (Direct Debit Instruction).

Posiadając zgodę, odbiorca (wierzyciel) instruuje swój bank, aby pobierał należną kwotę bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika. Wysokość kwoty do obciążenia wynika z zobowiązań, które ciążą na płatniku. Przykładem polecenia zapłaty jest faktura za prąd. Dostawca energii elektrycznej będzie samodzielnie regulować zapłatę należności, na podstawie udzielonej przez nas zgody.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!