Beneficjent rzeczywisty UBO

Beneficjent rzeczywisty, UBO (ang. ultimate beneficial owner), to pojęcie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Aktem prawnym, który zawiera definicję legalną UBO jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami.

W kontekście płatności bezgotówkowych beneficjent rzeczywisty, to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad akceptantem płatności. Kontrola polega na wywieraniu ostatecznego wpływu na podejmowane decyzje. Wywieranie wpływu może być uwarunkowane posiadanymi udziałami w firmie akceptującej płatności lub innymi okolicznościami. W przypadku udziałów, osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% łącznego kapitału jest uznawana za beneficjenta rzeczywistego, jeżeli jej decyzje nie są uwarunkowane wpływem innej osoby fizycznej.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!