Karta lokalna

Karta płatnicza, której zasięg użycia jest ograniczony terytorialnie. Realizowanie płatności bezgotówkowych kartą lokalną, w tym wypłaty gotówki z bankomatów są możliwe tylko na wybranym obszarze, zazwyczaj kraju banku wydającego kartę. Transakcja wykonana taką kartą poza wybranym regionem zostanie odrzucona lub mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty.

Przykładem karty lokalnej może być karta bankomatowa wydana przez bank spółdzielczy. Wypłaty gotówki będą możliwe tylko w wybranych bankomatach tego banku. Ponadto karty lokalne często bywają identyfikowane z krajowym systemem płatności. W wielu krajach karty płatnicze są opatrzone logiem organizacji płatniczej prowadzącej swoją działalność tylko na terenie danego kraju. Przykładem są karty z logo Dankort w Danii. W tym przypadku kartą lokalną jest karta płatnicza wydana przez bank w Danii, której transakcje są realizowane za pośrednictwem organizacji Dankort. Akceptacja takich kart jest możliwa tylko w wybranych punktach handlowych na terenie Danii.

Często karty lokalne są zrównane z kartami o zasięgu krajowym, których znaczenie może być rozumiane w szerszym kontekście, niż kart lokalnych. Posługując się nadal przytoczonym przykładem, karta o zasięgu krajowym jest wydana przez duński bank, jednak organizacją płatniczą dla tej karty może być zarówno system płatności funkcjonujący lokalnie (jak Dankort), ale także może to być organizacja o zasięgu międzynarodowym, np. Visa. Bank jednak wyłącza możliwość użycia takiej karty poza obszarem danego kraju.

Podsumowując, karta lokalna bywa rozumiana w kontekście wyodrębnionego obszaru w danym kraju, a także jako karta lokalnego systemu płatności lub bez względu na system płatności, jako karta o zasięgu krajowym.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!